Извършваните от нас услуги с водно рязане

са с размер на детайлите до 4000х2000 мм


 Водно рязане на черни и цветни метали, гранит, фаянс,стъкло и други,

   с помощта на водна струя при висока скорост и налягане, в смес от

   абразивни вещества (частици). Системата е свързана с координатна

   маса и софтуер, което позволява проектирането и рязането на всякакви

   детайли.

      Скоростта на машината зависи от материала и съответно от неговата дебелина. При сложни детайли, като например фигури, времето за рязане е по-голямо от колкото изрязването на кръг или правоъгълник със същата линеатура.Преди изрязването на всеки един елемент, се наглася пътя на изрязване. 

       Има 5 степени на рязане - от фин до много груб срез.

   Разлика в скоростта на рязане (скоростта е за сметка на качеството):
   За тънки материали - груб срез може да бъде 3 пъти по-бързо от скоростта на фин срез. За дебели материали - груб срез може да бъде 6 пъти по-бързо от фин срез.

Предимства:

  - Студено рязане
  - Високо качество на рязането и прецизност
  - Икономично производство на отделни детайли
  - Идеално за сложни контури
  - Оптимално използване на материала
  - Липса на термична намеса
 
- Екологичност - липса на вредни газове, дим или прах 
  - Смята се за "зелена" технология
  - Не се произвеждат опасни отпадъци 
  -  Намалява разходите за отпадъци